Úvod Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 Zásady o zpracování osobních údajů


Společnost HIPPOinvest Development, a.s. , IČO: 25342919, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2382 (dále jen "HPP") jako provozovatel webových stránek https://www.vrcholspanku.cz, prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za přísné důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
V těchto Zásadách zpracováváme osobní údaje (dále jen "Zásady"), které Vás informují o tom, jaké osobní údaje o vás shromáždíme a jakým způsobem budou dále využívány, pokud využijete našich on-line služeb (E-shop).

Osobní údaje a jejich zpracování
  
(A) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména s odkazem na určitý identifikátor (např. Jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor) nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou nebo společenskou identitu této fyzické osoby.
(B) Spracovávané kategorie osobních údajů, které potřebujeme k dokončení objednávky jsou: jméno a příjmení, poštovní adresa, platební údaje, e-mailová adresa a telefon.
(C) Vaše e-mailová adresa slouží jako vaše identifikační číslo (představuje přihlasovací jméno zákazníka) a také slouží pro všechny komunikace. Na vaši e-mailovou adresu získáte potvrzení objednávky a informace o odeslání, stejně jako upozornění, že vaše zásilka je odeslána nebo je na vyzdvihnutí.
(D) Při vytváření objednávky je automaticky zřízený zákaznický účet, kde jsou uvedeny tyto osobní údaje: jméno a příjmení, příp. firma (v tomto případě IČO a DIČ), fakturační adresa, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje můžete měnit.

2. Doba uchováván
í
(A) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluv, tj. minimálne po dobu zabezpečení realizace.

3. Odevzdání osobních údajů třetím osobám
  
(F) Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám nebo jinak zprostředkovány pouze tehdy, pokud je to nezbytné v rámci plnění smlouvy nebo pokud jste s nimi předem vyslovili souhlas. V rámci odbavení Vaší objednávky dostane od nás vybraný subjekt, např. logistická firma, dopravce, atd. potřebné údaje k odbavení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí náš poskytovatel služeb používat pouze k plnění úkolů souvisejících s odbavením Vaší objednávky.
Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z vašich osobních údajů:

Slovenská pošta
DPD
Uloženka
Česká pošta


  4. Práva dotčených osob
(A) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů.
(B) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat odstranění takto vytvořeného stavu, zejména požadovat blokování osobních údajů, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů. Máte také právo obrátit se sesvou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.
(C) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazané; vyjma těch, které nesouvisí s těmito osobními údaji, které provozovatel e-shopu potřebuje k plnění zákonných povinností (např. odbavení již podané objednávky) nebo na ochranu svých oprávněných zájmů.

5. Cookies
Používáme cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webovou stránku ukládá na pevný disk uživatele, nikoliv pro získání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou zahrnovat například adresu IP připojujícího počítač nebo typ prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k HPP.

Naše stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které společnost HPP slouží k získání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. (Za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktu třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazení stránek.

6. Kontaktujte nás
(A) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí o tyto informace neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu eshop@rotexim.cz nebo prostřednictvím formuláře.
(B) Důležité informace o tom, že máte zájem o přístup k informacím, které jste získali prostřednictvím těchto webových stránek, nebo chcete opravit, zablokovat nebo vymazat tuto informaci.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 495 420 062
Fax: +420 495 420 064
E-mail: eshop@vrcholspanku.cz

Registrace je snadná, zadejte svou e-mailovou adresu a potvrďte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Objednat newsletter

Podpořte nás na Facebooku Podpořte nás na Google+ Podpořte nás na INSTAGRAMu Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Pinterestu

registrační ochranné známky BONEX® a K1®