Úvod Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 Zásady o zpracování osobních údajů


Společnost HIPPOinvest Development, a.s. , IČO: 25342919, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2382 (dále jen "správce") jako provozovatel webových stránek 
https://www.vrcholspanku.cz a správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za přísné důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracováváme osobní údaje (dále jen "Zásady"), které Vás informují o tom, jaké osobní údaje o vás shromáždíme a jakým způsobem budou dále využívány, pokud využijete našich on-line služeb (E-shop).

Osobní údaje a jejich zpracování

 • Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména s odkazem na určitý identifikátor (např. Jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor) nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou nebo společenskou identitu této fyzické osoby.
 •  Spracovávané kategorie osobních údajů, které potřebujeme k dokončení objednávky jsou: jméno a příjmení, poštovní adresa, platební údaje, e-mailová adresa a telefon.
 •  Vaše e-mailová adresa slouží jako vaše identifikační číslo (představuje přihlasovací jméno zákazníka) a také slouží pro všechny komunikace. Na vaši e-mailovou adresu získáte potvrzení objednávky a informace o odeslání, stejně jako upozornění, že vaše zásilka je odeslána nebo je na vyzdvihnutí.
 • Při vytváření objednávky je automaticky zřízený zákaznický účet, kde jsou uvedeny tyto osobní údaje: jméno a příjmení, příp. firma (v tomto případě IČO a DIČ), fakturační adresa, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje můžete měnit.


2. Doba uchovávání

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění a odeslání Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluv, tj. minimálne po dobu zabezpečení realizace.

3. Odevzdání osobních údajů třetím osobám

 •  Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám nebo jinak zprostředkovány pouze tehdy, pokud je to nezbytné v rámci plnění smlouvy nebo pokud jste s nimi předem vyslovili souhlas. V rámci odbavení Vaší objednávky dostane od nás vybraný subjekt, např. logistická firma, dopravce, atd. potřebné údaje k odbavení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí náš poskytovatel služeb používat pouze k plnění úkolů souvisejících s odbavením Vaší objednávky.
 • Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z vašich osobních údajů:
 1. Slovenská pošta
 2. DPD
 3. Uloženka
 4. Česká pošta
 5. firma zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 6. účetní firma zpracovávající doklady pro FÚ- účetní firma

4. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  5. Práva dotčených osob

 •  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat odstranění takto vytvořeného stavu, zejména požadovat blokování osobních údajů, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů. Máte také právo obrátit se sesvou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazané; vyjma těch, které nesouvisí s těmito osobními údaji, které provozovatel e-shopu potřebuje k plnění zákonných povinností (např. odbavení již podané objednávky) nebo na ochranu svých oprávněných zájmů.

6. Cookies

 • Používáme cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webovou stránku ukládá na pevný disk uživatele, nikoliv pro získání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou zahrnovat například adresu IP připojujícího počítač nebo typ prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících na www.vrcholspanku.cz.
 • Naše stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které společnosti HIPPOinvest Development, a.s. slouží k získání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. (Za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktu třetí strany, např. Google).
 • V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazení stránek.

7. Kontaktujte nás

 • V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí o  přístup k informacím, které jste získali prostřednictvím těchto webových stránek. Nebo chcete opravit, zablokovat nebo vymazat Vaše osobní informace, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu eshop@vrcholspanku.cz nebo prostřednictvím formuláře.